h

GF skadeanmeldelse

Anmeldelse af skade

For at kunne anmelde en skade på din forsikring skal du bruge dit MitID.

Du skal i forbindelse med anmeldelsen være opmærksom på følgende:

Din skade er først korrekt anmeldt, når du efter det sidste spørgsmål ser en bekræftelse på skærmen og får tilsendt en kvittering på anmeldelse af skaden til din mail.

Med mailen bekræfter vi at have registreret din skade. Når vi viderebehandler din skade, kan vi afgøre forsikringsdækningen.

Vær opmærksom på, at det kun er den der står som forsikringstager på forsikringspolicen, der kan anmelde skade på forsikringen.


For at fortsætte til anmeldelse af skaden skal du nu klikke på fortsæt, og du vil herefter skulle logge ind med din MitID.


Venlig hilsen

GF Forsikring